Micro biểu diễn

Lọc theo
Artist Elite
Artist Elite
Micro nhạc cụ và giọng hát Artist Elite cung cấp chất lượng âm thanh vượt trội cho ngành công nghiệp biểu diễn. Mỗi model được thiế kế mở rộng sự hoạt động của một hệ thống âm thanh để âm thanh cao cấp mỗi điểm.