tải xuống

Audio-Technica ra mắt hệ thống hội thảo hội nghị ATUC hồng ngoại mới ATUC-IR

Tại ISE 2019, Audio-Technica đã ra mắt hệ thống hội thảo hội nghị ATUC hồng ngoại mới được thiết kế để giúp cho hội nghị, hội thảo an toàn hơn ATUC-IR. ATUC-IR không dây tham gia vào hệ thống hệ thống hội thảo kỹ thuật số hiện có, ATUC-50. Thiết kế hồng ngoại ATUC-IR, đảm bảo tín...

ATUC-50INT_1-500x500

ATUC-50INT- bộ phiên dịch cho hệ thống ATUC-50 hệ thống hội thảo hội nghị kỹ thuật số.

 ATUC-50INT- bộ phiên dịch cho hệ thống ATUC-50 hệ thống hội thảo hội nghị kỹ thuật số. Bộ phiên dịch đồng thời ATUC-50INT cung cấp 3 kênh thông dịch và thu âm cuộc hội thảo lên tới 4 kênh. Thiết bị đồng bộ diễn giải đồng thời Audio-Technica ATUC-50INT. Audio-Technica đã mở rộng chức năng...