conferencing_atuc-ir_intro_image

 Mẹo để tránh phản hồi trong hệ thống âm thanh phòng họp

Phản hồi là một âm thanh rít hoặc tiếng ồn khó chịu và có thể gây tổn hại có thể gây mất tập trung trong cuộc họp. Nếu phản hồi trong phòng họp quá căng thẳng, nó có thể buộc các cuộc họp phải tạm dừng cho đến khi vấn đề được giải quyết. Chúng...

tải xuống

Audio-Technica ra mắt hệ thống hội thảo hội nghị ATUC hồng ngoại mới ATUC-IR

Tại ISE 2019, Audio-Technica đã ra mắt hệ thống hội thảo hội nghị ATUC hồng ngoại mới được thiết kế để giúp cho hội nghị, hội thảo an toàn hơn ATUC-IR. ATUC-IR không dây tham gia vào hệ thống hệ thống hội thảo kỹ thuật số hiện có, ATUC-50. Thiết kế hồng ngoại ATUC-IR, đảm bảo tín...