1111

Bảng chú giải thuật ngữ về âm thanh

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các chú giải thuật ngữ về âm thanh từ A-Z. Hệ thống loa 2.0 Cài đặt cơ bản của bạn—hai loa, hoặc loa vệ tinh, cho âm thanh nổi với âm trầm hạn chế. Những hệ thống dễ cài đặt này không bao gồm loa siêu trầm...