Chính sách bảo hành

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Thiết bị Audio-Techinca được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

Các trường hợp sau đây không được bảo hành:

(a) Mọi linh kiện điện / điện tử không được lắp đặt tại nhà máy;

(b) Hỏng do thay đổi, sử dụng sai, lạm dụng, hao mòn thông thường như nhiệt độ hoặc độ ẩm.

(c) Hỏng do tai nạn hoặc cố ý;

(d) Hỏng trong vận chuyển;

(e) Hỏng dây cáp (dây điện bị lộ, vết cắt, vết rách, v.v.);

(f) sửa chữa / thay thế các hạng mục bảo trì có thể sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn ở miếng đệm tai, miếng đệm đầu, kính chắn gió;

(g)Nứt hoặc hư hỏng khác sau 2 ngày mua hàng

(h) Mọi hư hỏng từ các phụ kiện (vỏ / vỏ / túi, bộ phận băng đầu, cốc tai, nút tai, cáp mở rộng, bộ điều hợp máy bay, pin, v.v.);

(i) Sản phẩm có số sê-ri đã bị xóa;

(j) Phụ kiện miễn phí khi mua hàng;

(k) Đặc điểm âm thanh (âm thanh là vấn đề chủ quan và không được bảo hành); hoặc là bất kỳ mặt hàng nào không được mua từ nhà bán lẻ Audio-Technica ủy quyền.