11 kHz, 22 kHz hay 44.1 kHz?

Thực ra, âm thanh số không phức tạp lắm khi chúng ta phân tích kỹ. Có hai sự khác nhau chính giữa âm thanh analog thông thường và âm thanh dạng số. Đó là cách mà âm thanh được ghi lại và phát ra. Âm thanh analog được ghi bằng cách ghi lại năng lượng...