Các yếu tố ảnh hưởng đến âm thanh trung thực

Cũng như rất nhiều lĩnh vực khác, những người chơi âm thanh luôn khao khát mang lại những giá trị chân thực nhất vào cuộc sống hàng ngày. Điều này giống như là một lí tưởng để họ hướng đến âm thanh trung thực nhất, cho họ những cảm giác tự nhiên nhất. Hãy cùng...