NAB 2017: Showcasting của những micro tạo nội dung

Đội của chúng tôi đang hướng tới Las Vegas để tham dự Triển lãm NAB 2017. Mỗi năm, thế giới phương tiện truyền thông, giải trí và công nghệ gặp nhau tại NAB khi du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau để kỷ niệm mọi thứ liên quan kỹ thuật số....