3 micro Audio Technica tốt nhất được bình chọn trong danh sách 7 micro stereo tốt nhất

Ngày nay, mặc dù với xu hướng mới hướng tới micro stereo. Kỹ thuật này trở lên đơn giản để áp dụng. Và hầu hết mọi người không xem xét chúng trong danh sách các micro cần thiết để ghi âm studio… Đối với ghi âm điện thoại, chúng chắc chắn là một công cụ...