Tiêu chuẩn của một phòng thu

Tiêu chuẩn của một phòng thu âm sẽ khác hẳn với tiêu chuẩn âm thanh sân khấu hay hội nghị. Khác hẳn với chức năng phục vụ trực tiếp cho người nghe như âm thanh hội trường, sân khấu. Thì phòng thu âm có những đặc điểm và chức năng khác biêt. Điều đó cũng...