Cách điều phối micro cho nhạc sĩ tại nhà thờ hoặc nơi thờ cúng( phần 2: Dàn hợp xướng và hát cầu nguyện)

Một nhà lãnh đạo khôn ngoan nổi tiếng trên thế giới đã từng nói rằng các ca sĩ có lợi thế hơn các nhạc công là các ca sĩ có những từ thực tế để miêu tả trong các nốt nhạc của họ. Trong một ngôi nhà thờ, có thể kể câu chuyện bằng âm...

Những giải pháp thiết lập dàn hợp xướng tại nhà thờ hoặc vở kịch tại địa phương

Lấy vòng nguyệt quế treo lên đèn! Treo lên thềm và thiết lập micro của bạn. Đó là thời gian của năm mà các chương trình kỳ nghỉ của trẻ em. Cho dù đó là một dàn hợp xướng tại nhà thờ hoặc một vở kịch tại địa phương, đội giải pháp Âm thanh của...