Sử dụng micro cổ ngỗng tốt nhất cho phòng họp và hội thảo? Lời khuyên của chuyên gia Audio- Technica

Tuần trước, chúng tôi bắt đầu với một loạt các bài micro biểu diễn với micro để bàn, và tuần này chúng tôi giới thiệu với các bạn với micro cổ ngỗng. Những chiếc micro như U847Q đều là micro tiêu chuẩn cho không gian phòng họp, hội nghị trên toàn thế giới. Micro cổ...