AES Los Angeles 2016: Tín hiệu và Âm thanh

Tuần trước đội kỹ thuật của Audio- Technica đã tới Los Angeles để tham dự AES Convention lần thứ 141. Sự kiện này được tổ chức bởi hiệp hội kỹ sư âm thanh và Audio- Technica là một thành viên lâu năm, sự kiện này là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất của...