Các phối hợp micro cho nhạc công khi chơi trong nhà thờ( dành cho piano và organ)

Điều phối micro cho piano acoustic hoặc một đàn organ trong một nhà thờ không khác mấy so với những nhạc cụ này ở bất kỳ địa điểm nào khác. Cũng phải cân nhắc kích thước phòng, âm thanh acoustic, phong cách âm nhạc, số lượng nhạc cụ trên sân khấu và dĩ nhiên, luôn...