Audio-Technica ATR1300 review “A dog that will hunt”

Kể từ lâu, khi tôi đã thực hiện cuộc mua bán không liên quan tới B&H Photo-Video, nhưng tôi vẫn quyết định đánh bạc bỏ 1 số tiền khi đặt hàng con Audio-Technica ATR1300 và tôi đã đưa ra bài tổng hợp để các bạn tham khảo. Tôi đã có cơ hội chơi mico 1...