Review hệ thống Series 3000 của Audio Technica

Alistair McGhee(Alistair McGhee bắt đầu làm việc trong Hi-Fi trước khi gia nhập BBC với tư cách là một kỹ sư âm thanh. Sau 10 năm phát thanh và truyền hình, anh chuyển sang sản xuất. Khi BBC Choice bắt đầu, ông đã tiên phòng sản xuất kỹ thuật số cá nhân trên truyền hình)...