Sử dụng micro cho nhà thờ như thế nào?

Trong nhiều dịch vụ của nhà thờ, một micro được truyền đi truyền lại bởi các câu hỏi, liên quan tới cầu nguyện và các công bố chung của cộng đoàn. Một micro không dây cầm tay như ATW-T220a, là một hệ thống phổ biến của Series 2000, là giải pháp thông thường. Nó cho...

Cách sử dụng micro cho một nhà thờ???

Trong nhiều dịch vụ của nhà thờ, một micro được truyền đi truyền lại bởi các câu hỏi, liên quan tới cầu nguyện và các công bố chung của cộng đoàn. Một micro không dây cầm tay như ATW-T220a, là một hệ thống phổ biến của Series 2000, là giải pháp thông thường. Nó cho...