Review hệ thống không dây series 3000 của Audio Technica

Nhiều hệ thống radio hiện này đều là các hệ thống kỹ thuật số một số hoạt động trên băng tần 2.4GHz (WiFi) không có giấy phép, bao gồm cả các hệ thống do chính Audio Technica sản xuất. Tuy nhiên, có một số lợi ích trong việc sử dụng các hệ thống UHF, thường...