7 không gian và 7 giải pháp từ kinh nghiệm của chuyên gia hàng đầu về âm thanh Davida Rochman

Audio Technica Shop xin giới thiệu tới các bạn bài viết quý giá và hữu ích cho những người đang tìm hiểu về hệ thống micro dành cho hội thảo và  hội nghị. 7 không gian và 7 giải pháp từ kinh nghiệm của chuyên gia hàng đầu về âm thanh Davida Rochman trên tạp chí giáo...