Chuyên giá hướng dẫn cách chỉnh hệ thống âm thanh trong hội trường đơn giản thực tế dễ hiệu và hiệu quả

Để sử dụng điều chỉnh hệ thống âm thanh trong hội trường cũng tương tự như các thiết bị hệ thống âm thanh khác, nhưng âm thanh hội trường yêu cầu chuyên nghiệp hơn.Hệ thống bao gồm các thành phần chính: Ampli, Mixer, Microphone, loa,… Để giúp các bạn trở thành chuyên gia điều chỉnh...