Tai nghe của bạn sẽ sớm hỏng nếu bạn sử dụng như sau

Tai nghe là vật dụng được mang theo bên mình và có tần suất sử dụng khá cao. Và trên thực tế, có những việc làm hay thói quen vô tình làm tai nghe hỏng nhanh hơn thời gian mà lẽ ra nó có thể phục vụ cho bạn. Nếu không muốn điều đó xảy...