Mẹo cài đặt micro cho bộ nhạc cụ dây trong nhà thờ.

Nhiều kỹ sư trong nhà thờ đều thoải mái khi đặt micro phía trước các ca sĩ, nhạc sĩ đàn guitar, trống, pianos và không có ai có cơ hội cài đặt chúng trước các loại đàn dây như violins, violas, cellos hay upright basses. Chúng tôi sẽ thảo luận một vài mẹo thông thường...