Chức năng của các bộ xử lý tín hiệu trong dàn âm thanh

Chức năng của các bộ xử lý tín hiệu trong dàn âm thanh sẽ giúp bạn xác định rõ vai trò của từng món đồ mình đang có, qua đó phối ghép, sử dụng hiệu quả khi cân chỉnh, sử dụng dàn âm thanh phục vụ các nhu cầu gia đình, tổ chức hoặc trình diễn...