Đặc trưng của hệ thống âm thanh nhà thờ

  Ngày nay với sự nâng cấp của công hiện đại , một số nhà thờ cũng đã sang trọng hơn xưa & thay đổi rất nhiều . Vấn để âm thanh nhà thờ cũng được một số cha xứ & giáo dân cực kỳ quan tâm . Để thánh lễ được sảy ra linh...