Khi nào sử dụng tốt nhất micro treo cho phòng họp và hội nghị.

Sau khi đã giải quyết xong việc sử dụng micro để bàn và cổ ngỗng của chúng tôi ở những bài trước, hôm nay chúng tôi sẽ tiêps tục bài viết của chúng tôi về ứng dụng các thiết bị của phòng họp, hội thảo, hội nghị bằng cách tìm kiếm các lựa chọn phổ...