Review micro PRO 31 Audio Technica

Tổng quan: Micro Audio- Technica PRO31 là một micro điện động được thiết kế cho trình diễn thu âm giọng hát gần. Nó có đáp tuyến tần số mở rộng được thiết kế cho thu âm giọng hát và tính năng xử lý tiếng ồn thấp cho những ca sĩ muốn giữ mic của họ...