Hệ thống hội thảo hội nghị mới với thiết kế hồng ngoại ATUC-IR ra nhập hệ thống âm thanh hội thảo hội nghị kỹ thuật số của Audio Technica

Thiết kế hồng ngoại của ATUC-IR đảm bảo tín hiệu được giới hạn trong các bức tường không gian hội nghị. Sản phẩm mới gia nhập hệ thống thảo luận kỹ thuật số hiện có của công ty, ATUC-50. Tại ISE 2019, Audio-Technica đã ra mắt một hệ thống hội nghị hồng ngoại mới được...