Nhận xét của các kỹ sư âm thanh của STR- Miami, một công ty hàng đầu về tích hợp hệ thống Nghe Nhìn ở phía Nam Florida về hệ thống ATUC50

Hệ thống hội thảo, hội nghị ATUC 50 kỹ thuật số của Audio- Technica được STR- Miami giới thiệu kiểm soát tối đa các cuộc hội thảo quy mô lớn nhất và các sự kiện sản xuất phức tạp nhất. STR- Miami, một công ty hàng đầu về tích hợp hệ thống Nghe Nhìn ở...