Khi một kênh loa không làm việc

Thật bực bội khi âm thanh không như mong đợi. Tin tốt là quá trình khắc phục sự cố loa mất tiếng thường là sự kết hợp của của thực hành, cảm nhận tốt và sáng tạo. Tuy nhiên, có một số bài thực hành thực tế để tuân thủ khi giải quyết với hệ...