Bạn có thể khắc phục lỗi của Mixer

Khi Mixer bị mất tiếng, bạn chớ vội gọi chuyên viên kỹ thuật âm thanh vì nếu như Mixer của bạn nằm một trong những nguyên nhân sau đây thì bạn có thể tự mình khắc phục được lỗi. Một số Mixer đang hoạt dộng bình thường và tự nhiên bị mất tiếng không phá...