Kỹ thuật lắp đặt Micro để thu âm thanh Stereo

Để thu được âm thanh stereo thì cách đặt micro khá quan trọng. Không chỉ với mic hát karaoke mà với micro thu âm cũng thế, vị trí của mic ảnh hưởng đến việc phân chia nguồn âm ra 2 loa trái phải, tạo hiệu quả strereo rộng nhân tạo. Vì vậy để thu âm...