AT2035 micro thu âm giá phải chăng chất lượng hoàn hảo

Để kết thúc với một micro hiệu quả mà cuối cùng làm cho bạn nghe tốt (và không phải là điều mà tất cả chúng ta muốn!?), Bạn không phải bỏ ra một số tiền lớn. Trên thực tế, một mic tụ điện với 1 giá thành phải chăng thì micro này sẽ mang lại...