Review của khách hàng trên thế giới về micro ATM510

thomas m grim 5.0 out of 5 starsSmooth Clear Sound April 19, 2018 Giá thành vừa phải mà là đối thủ cạnh tranh với Shure M58 ATM510 là câu trả lời của Audio Technica cho Shure SM58. Nó có cùng mức giá và có các tính năng và thông số kỹ thuật tương tự –...