Các mẹo nhỏ dùng cho micro sân khấu và nhà hát

Như một vấn đề thực tế, chúng tôi làm. Để đạt được nhất quán, âm thanh chất lượng cao cho hiệu suất của bạn, bạn cần phải xây dựng kế hoạch, cũng như tất cả các khía cạnh khác của chương trình của bạn.Có một vài trường phái tư tưởng về làm thế nào để...