Micro AT2020 có thể dùng để ghi âm trên máy tính?

Câu trả lời của kỹ sư âm thanh Audio- Technica: Vâng nhưng như mọi khi bạn muốn chắc chắn rằng bạn có các thiết lập thích hợp để đảm bảo rằng các thiết bị của bạn là tương thích. AT2020 là một micro side- address sử dụng một đầu ra XLR chuẩn. Ngoài ra nó...