Micro – Nên làm và không nên làm

Cách mà bạn cầm micro có thể thực sự ảnh hưởng tới hơi thở và cổ họng của bạn, thêm vào hoặc thoát ra là khả năng mà bạn liên kết- “Judy Rodman nói”. Tăng khả năng giọng hát của bạn Trong khi bạn có thể sử dụng micro nhiều cách khác nhau như dùng...