Cách mà bạn sắp đặt micro cho nhạc sĩ, ca sĩ trong nhà thờ???

Wow, khi chúng tôi suy nghĩ trả lời câu hỏi này, có nhất nhiều cân nhắc và nhiều lựa chọn. Ngoài ra nếu bạn hỏi mười kỹ sư âm thanh của nhà thờ hoạc kỹ sư đơn thuần bạn có thể có mười câu trả lời khác nhau. Khi chúng tôi bắt đầu loạt bài...

ATM-510

Đánh giá Micro Audio-Technica ATM510

Sản phẩm Micro của Audio-Technica thực sự là những “con ngựa chiến”. Tôi đã không bao giờ bị thất vọng với bất kỳ micro Audio Technica nào. Thực tế là hầu hết lần khi tôi sử dụng một micro Audio-Technica cho lần đầu tiên, tôi bi ngỡ ngàng với sự trình diễn xuất sắc của...