5 lời khuyên để thực sự giữ trong tâm trí khi bạn đã sẵn sàng để vào phòng thu

Thời gian ghi âm phòng thu thật là đắt và thậm chí nếu bạn đang ghi âm trong phòng thu tại nhà, thì bất kỳ ai ngồi phía sau máy tính được trong thời gian quý báu. Tận dụng tối đa thời gian bạn đã có trong phòng thu thực sự quan trọng.  Dưới đây...