Audio-Technica AT4060A Studio Microphone Review

Micro tụ điện cực kỳ tốt cho phòng thu của Audio- Technica, AT4060, đã trở lại. Một micro mạnh mẽ đầu tiên này được sản xuất năm 1990, do nhu cầu phổ biến của những khách hàng lẻ và người sử dụng. Micro được thiết kế với một bóng điện tử tụ điện cardioid cung...