6 nguyên nhân dẫn đến Bàn trộn âm thanh Mixer không thể phát ra tiếng

Một số Mixer đang hoạt động bình thường và tự nhiên bị mất tiếng không phát ra tiếng nữa: lúc đó các bạn cứ bình tĩnh. Dưới đây là những nguyên nhân thông thường hay làm cho Mixer mất tiếng và cách khắc phục chúng.   TỔNG HỢP CÁC CÁCH KHẮP PHỤC MIXER KHÔNG HOẠT...