Nhận xét về hệ thống Audio-Technica Series 3000 của kỹ sư âm thanh Đài BBC

Alistair McGhee trước khi tham gia vào tạp chí âm thanh Hi-Fi thì anh là một kỹ sư âm thanh của BBC. Sau 10 năm làm việc trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình, anh chuyển sang sản xuất. Khi BBC Choice bắt đầu, ông đã tiên phong  sản xuất chương trình cá nhân...

Thiết lập hệ thống micro không dây có dễ

Thiết lập một micro không dây có vẻ không đơn giản như cắm một micro có dây. Chỉ cần nhớ rằng thời gian mà bạn đọc xong hướng dẫn này bạn có thể thiết lập một hệ thống không dây nhiều kênh. Sau đây là hướng dẫn khởi động chung áp dụng cho phần lớn...

Khi nào cân nhắc sử dụng ăng ten điều khiển từ xa cho hệ thống micro không dây???

Giải pháp âm thanh câu hỏi của tuần: Khi nào tôi nên cân nhắc sử dụng ăng ten điều khiển từ xa cho hệ thống micro không dây của tôi? Sóng ăng ten ¼ sóng và ½ sóng bao gồm trên một thiết bị thu của hệ thống micro không dây sẽ làm việc tốt...