Các yếu tố thiết kế phòng thu âm

Thiết kế một phòng thu chuyên nghiệp, đúng kỹ thuật là yêu cầu đầu tiên và cần thiết để có thể sản xuất ra nguồn audio chất lượng cao. Bài viết này sẽ giới thiệu một số vấn đề cơ bản nhất cũng như các lỗi thường gặp trong việc thiết kế một phòng thu...