tải xuống

Kinh nghiệm thiết kế thi công một hệ thống âm thanh micro không dây

 “Thiết kế hệ thống AV phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng gia tăng khi xác định và lựa chọn micro không dây. Tư vấn và tích hợp luôn được yêu cầu để giải quyết mong đợi của người dùng cho dù họ làm việc với không gian biểu diễn hay hội nghị,...

conferencing_eduction-manc-big

Hệ thống âm thanh hội thảo bao gồm những thiết bị nào?

Hệ thống âm thanh hội thảo bao gồm những thiết bị nào? Hệ thống âm thanh hội thảo là những thiết bị âm thanh được sử dụng cho các buổi hội thảo, hội nghị được diễn ra chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Những thiết bị sử dụng cho âm thanh hội thảo Hệ thống...