20 Series

Các tiêu chuẩn thống nhất, độ tin cậy và chất lượng nghiêm ngặt của Audio-Technica mang lại hiệu suất chuyên nghiệp cho dòng micro thu âm 20 series nhưng lại có giá rất kinh tế này.

Showing all 9 results