Cách điều phối micro cho nhạc sĩ tại nhà thờ hoặc nơi thờ cúng( phần 2: Dàn hợp xướng và hát cầu nguyện)

Một nhà lãnh đạo khôn ngoan nổi tiếng trên thế giới đã từng nói rằng các ca sĩ có lợi thế hơn các nhạc công là các ca sĩ có những từ thực tế để miêu tả trong các nốt nhạc của họ. Trong một ngôi nhà thờ, có thể kể câu chuyện bằng âm...