Những kỹ thuật cần thiết khi thu âm bộ trống- lời khuyên từ các kỹ sư Audio Technica

Trống cung cấp chiếc xương sống cho bất kỳ bài hát nào và có thể tạo lên hoặc phá vỡ bản mix của bạn. Bằng cách thực hiện các kỹ thuật mixing đúng trong phòng thu là chìa khóa đảm bảo âm thanh của bạn thu được là chính xác. Miking bộ kit của bạn...