Digital recording và Analog recording

Hiện nay đang có 2 kiểu thu âm là thu âm  Analog và Digital. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về vấn đề này nhé. Trước hết chúng ta cần biết thế nào là thu âm theo Analog và thế nào là thu âm theo Digital. Bạn vào phòng...