Hệ thống ATM350 Drum Mouting

Câu hỏi: Khi nào tôi sử dụng hệ thống ATM350D drum mouting khi nào??? Được thiết kế sử dụng cho trống, ATM350D cung cấp cho bạn công cụ để thực hiện với sự tự tin khi trình diễn. Tính năng của hệ thống với micro tụ điện Cardioid ATM350a, cung cấp SPL cao cung cấp...