Bạn có lời khuyên nào cho việc điều phối micro cho các mục sư trong nhà thờ?

Trong cả 2 môi trường cả truyền thống và hiện đại, lời nói của mục sư là quan trọng nhất. Thông điệp được đưa ra cần phải thông minh với tất cả mọi người có mặt. Và trong khi toàn bộ chuỗi tín hiệu phải được thiết lập phù hợp với hệ thống âm thanh...