Review ATR1300

Kể từ khi tôi mua một món hàng không liên quan tôi B&H Photo- Video, tôi quyết định đánh cược thêm $20 để đặt micro  ATR1300 để xem tất cả những ồn ào bàn tán xung quanh chiếc micro này . Tôi có cơ hội sử dụng và bây giờ tôi sẽ review sản phẩm micro...